You are here: Home-> Service->نمونه در دسترس

درباره نمونه ها؟

نمونه ها در کاشی Bluwhale در دسترس هستند و همه مشتریان می توانند درخواست نمونه& nbsp؛ از ما برای اطمینان از کیفیت و مشخص کردن محصولات قبل از سفارش.

چیزهایی که باید بدانید

1. محصولی را انتخاب کنید و شماره مورد را به ما بگویید

2. هزینه تحویل باید توسط مشتری پرداخت شود

3. نمونه ها به مشتریان ارسال می شود& nbsp؛ محل تعیین شده، پس مطمئن شوید که آدرس و مخاطبین شما درست است

4. نمونه های رایگان زمانی که یک سفارش بزرگتر وجود دارد

برای جزئیات بیشتر، لطفا دریابید که با ما تماس بگیرید.

Bluwhale Tile Pool Mosaic Tile Samples.jpg